Een 'timestamp' foutmelding in job. Package gaf de volgende melding:
Onverwachte fout; proces volledig afgebroken:
ORA-20001: Fout in <package> bij nr. 18212  ORA-00604: error occurred
at recursive SQL level 1
ORA-06502: PL/SQL: numeric or value error
ORA-06512: at line 11
ORA-04062: timestamp of package "INET.INET_ALGEMEEN_PCK" has been
changed

Die laatste melding ben ik alleen ooit tegengekomen bij forms:
gecompileerd tegen de ene database, draaien tegen een andere (versie).
Oplossing was toen het compileren tegen produktie-database aan.
Bij packages nog niet tegengekomen.
Bij checken bleek dat er een release was geweest in een andere database, waar nu net onze package via een database-link naar toe verwees.
Deze aanroepende package was niet opnieuw gecompileerd. Opnieuw compileren en het werkt weer.
Wanneer dit nog niet goed werkt, moet je gaan denken aan een
verandering van een parameter remote_dependencies_mode (staat nu op
TIMESTAMP). Sowieso een goed idee wanneer veel gewerkt wordt met databaselinkst.
Zie bijgevoegde note van Oracle:
Note 73506.1
ORA-4062
This error is reported if the local PL/SQL block cannot call the remote
procedure, since the timestamp or signature has changed on the remote
end. A local recompilation may be required to make the call.
In the case of server to server calls, the local PL/SQL block is
implicitly recompiled on the next call after an ORA-4062 error. In the
case of client tools to server calls, the client Form or Report usually
needs to be recompiled explicitly.
Recommendation
Oracle recommends that <Parameter:REMOTE_DEPENDENCIES_MODE> is set to
SIGNATURE when client-side PL/SQL tools are used OR when server-side
PL/SQL calls are used across database links. This reduces the chances of
the ORA-4062 errors and the need for unnecessary recompilations, but
note the restrictions discussed in the Documentation as mentioned
above.
Client tools, such as Developer, attempt to use SIGNATURE mode by
issuing 'ALTER SESSION' statements. Therefore, the init.ora parameter
setting is over-ridden for these products (provided users have the
'ALTER SESSION' privilege).