Maken van een fysieke standby-database in Oracle Standard-Edition, zonder Data Guard.

Een klant heeft een LIMS-database (Laboratorium-pakket), Oracle 9.2.0.8 Standard Edition op Windows. Voor weinig geld moet de beschikbaarheid verhoogd worden. Gekozen wordt voor een fysieke standby database, waarbij dus geen gebruik gemaakt kan worden van Data Guard. Gebruikte bronnen: - 'You probably don-t need Data Guard' by Niall Litchfield, Oaktable.net.